Nowości  Oceanotechnika    
 


Oceanotechnika.pl > Urzędy morskie

Urzędy morskie

Urzędy morskie to państwowe urzędy administracji morskiej.

Urzędy morskie w Polsce

W Polsce działają dwa urzędy morskie:

  • Urząd Morski w Gdyni
  • Urząd Morski w Szczecinie

Polskie Urzędy Morskie zarządzają portami i przystaniami morskimi, latarniami morskimi oraz pasem nadbrzeżnym polskiego wybrzeża.

Urząd Morski w Słupsku, do niedawna trzeci urząd morski w Polsce, został zlikwidowany w 2020 roku.

Oceanotechnika.pl na serwisach społecznościowych: